Disclaimer

Algemeen

De eenmanszaak Midi Boutique (ingeschreven onder nummer 61924229 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel), hierna te noemen: “Midi Boutique”, verleent u hierbij toegang tot midiboutique.nl (hierna: “Website”) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Midi Boutique en/of derden zijn aangeleverd. Midi Boutique behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten na acceptatie van de bestelling door Midi Boutique.

Beperkte aansprakelijkheid

Midi Boutique spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Midi Boutique .

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Midi Boutique. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Midi Boutique nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.n.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende bronbestanden, illustrator/indesign/photoshop documenten, logo’s en beeldmerken, teksten, website, foto’s en overige rechten liggen bij Midi Boutique en/of haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Midi Boutique.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.